Skogen och markerna

Åkermarken i Perstorps by brukas ännu av aktiva ägare som i huvudsak producerar foder till nötkreatur som.i sin tur hävdar marken med sina mular. Perstorpsgårdens åkermark brukas genom arrende av de aktiva lantbrukarna.

Skogen består mestadels av granskog, som tyvärr drabbades hårt av orkanen Gudrun 2005, men som återplanterats och nu åter är i god hävd.

Åkermarken i Rocknet skötes sedan flera år av ägarna till Skeda som skördar foder till köttdjur.

Skogsmarken i Rocknet är annorlunda jämfört med Perstorp. Betydligt mera tall och mera varierad natur - höga grusåsar och djupa sanka dalar.

Gårdens marker gränsar till den på 1800-talet sänkta sjön Sjunken, som var berömd för ett enastående siklöjefiske. I norra delen av fastigheten kan man bese den kanal som grävdes för att avvattna Sjunken. Här finns även spåren av en misslyckad kanalgrävning.

Stiftelsen har lyckats omvandla skogsavverkningar under åren till fonderade medel som kommer att avkasta pengar till skötsel ända fram till sekelskiftet.

Du är välkommen att besöka skogsmarkerna och den säregna naturen. Tips om var du kan lufsa kan du få av styrelsen (se kontaktidan).

IMG 20200509 095002