Muséet

Vårt museum i Perstorp är öppet tisdag till fredag  kl. 12 -16 fram till 10/8 2018.

På muséet kan du följa livet i ett hem på Bolmsö från 1700- talet fram till 1971. I ladugården, logen och rännet visas hembygdsföreningens samling av äldre maskiner som använts i jordbruk, skogsbruk och fiskenäring på Bolmsö och i sjön Bolmen.

Du får hjälp av Bolmsös mest engagerade guide Agnes Bolmblad på svenska eller engelska. I tidsenliga kläder från början av förra seklet!

När muséet stängs för hösten går det att få guidning för grupper enligt överenskommelse. (Se kontaktsidan)

Kostnad för guidning motsvarar 1 daler kopparmynt (f.n. 30 kr) för vuxna och 0,0 daler för barn under 15 år i vuxens sällskap.

Välkommen!

received 10212461128948839

Agnes Bolmblad guidade under sommaren 2018