Muséet

Vårt museum i Perstorp är öppet under 2022 under följande tider:

För bokning av grupper under tiden 15 maj-15 september

(se fliken kontakt till Christina eller Susanne för bokning)

Öppet med guide 4 juli till 5 augusti 2022, måndag-fredag, kl. 11.00 - 17.00 

Städdag 7 maj 2022 kl. 09.00 Alla intresserade välkomna

Kostnad för guidning är 5 kr och 10 öre i 1971 års penningvärde när stiftelsen

bildades, vilket i år 2022 blir 40 kr för vuxna och gratis (oavsett penningvärde) för barn

under 15 år i vuxens sällskap.

Dörren står öppen för ett besök

VÄLKOMMEN!

           

IMG 20200509 115928

På muséet kan du följa livet i ett hem på Bolmsö från 1700- talet fram till 1971. I ladugården, logen och rännet visas hembygdsföreningens samling av äldre maskiner som använts i jordbruk, skogsbruk och fiskenäring på Bolmsö och i sjön Bolmen.

IMG 20200509 115504

IMG 20200509 114845

Du får även 2022 hjälp av Bolmsös mest engagerade guide Agnes Bolmblad på svenska eller engelska. I tidsenliga kläder från början av förra seklet! Agnes har tidigare guidat under flera sommarsäsonger och förgyller ert besök med sin kunskap och genuina engagemang.

received 10212461128948839 

IMG 20200509 115843

Our museum in Perstorp is open in 2022 during the following times:

For booked groups during the period 15 May-15 September

(see the tab contact to reach Christina or Susanne for booking)

Open with guide 4 July to 5 August 2022, Monday-Friday, at 11.00 - 17.00

Cleaning day 7 May 2022 at 09.00. 

The cost of guiding is 5 kronor and 10 öre in the 1971 monetary value when the foundation was formed. In 2022 that will be SEK 40 for adults and free (regardless of monetary value) for children under 15 years of age in the company of an adult.

 

Unser Museum in Perstorp ist 2022 zu folgenden Zeiten geöffnet:

Für Buchungsgruppen in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September

(siehe bitte in Kontakt Christina oder Susanne für Buchung)

Geöffnet mit Führung 4 Juli bis 5 August 2022, Montag-Freitag, um 11.00 - 17.00

Reinigungstag 7. Mai 2022 um 09.00. Alle Interessierten sind willkommen

Die Kosten für die Führung ist immer 5 Kronen und 10 Öre im Geldwert von 1971 bei der Gründung von Stiftung. Das ist 2022 40 SEK für Erwachsene und kostenlos (unabhängig vom Geldwert) für Kinder mit Alter unter15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen.

Wellcome oder herzlich willkommen!