Gårdarnas historia

IMG 20200509 115819

Såväl Perstorp som Rocknet har varit helt vanliga lantbruksfastigheter som brukats för familjers försörjning sedan urminnes tider.

Till en början såsom arrendatorer till frälse, men senare som fria hemman.

Axel Hagström (1887 - 1950) ägde Smederydskvarn och fastigheten Rocknet som låg några kilometer norr om hemmet. Smederydskvarn var som namnet antyder en gård med tillhörande kvarnrörelse. Rocknets namn i sin tur antyder att den ligger i anslutning till de många rullstensåsar, Råcknar, som i myckenhet återfinns på Bolmsös norra del.

Axel var gift med Ellen Emanuelsson (Söder), vars far tidigare ägt fastigheterna. När hon dog 1919 i sviterna av spanska sjukan gifte Axel om sig med Ellens syster Mimmi som dog 1942.

Båda äktenskapen var barnlösa och enligt testamente skulle Smederyds Kvarn, Rocknet och ett hyreshus i Helsingborg förvaltas av efterlevande släktingar, varefter Bolmsö kommun skulle bli ägare till egendomen.

Såväl kommunen som de efterlevande insåg att situationen som uppstått i testamentet skulle göra framtiden tämligen komplicerad, varför man kom överens om ändring innebärande att Bolmsö kommun blev ägare till Rocknet och övrig kvarlåtenskap tillföll ättlingarna.

I stiftelserna och fondernas namn finns minnet kvar från familjerna Hagström, Söder och Emanuelsson.

I Perstorp fanns de fyra syskonen Svensson: Alma, Betty, Hjalmar och Adolf som gemensamt drev den fastighet i Perstorp som idag benämns Perstorpsgården.

Alla syskonen var barnlösa och när Adolf som sista syskon dog i maj 1971 konstaterades att gården och kvarlåtenskapen testamenterats till Bolmsö gamla församling. 

Perstorpsgården är idag ett museum som kan besökas.

  

perstorp header5