Perstorpsgården och Rocknet

De båda gårdarna är belägna på norra delen av Bolmsö i sjön Bolmen i småländska Västbo härad. Gårdarna är delar av stiftelse- och fondkapital som skänkts till Bolmsö gamla församling. Sista gåvan skedde 1971 när den siste ägaren till Perstorpsgården avled och enligt önskan ville att den skulle komma bolmsöborna till glädje.

I Perstorp finns ett gårdsmuseum som visar ett bondehem i sina olika stadier från 1700 - tal till 1971. Muséet tar emot besökare (se fliken muséet)

Rocknet är en fristående fastighet som ingår i det sammantagna stiftelsekapitalet.

Såväl i Rocknet som Perstorp bedrivs ett aktivt skogsbruk och på båda fastigheterna finns jordbruksmark och jakt som äro utarrenderade.

 

                               Perstorp2