Perstorpsgården och Rocknet

De båda gårdarna är belägna på norra delen av Bolmsö i sjön Bolmen i småländska Västbo härad. Gårdarna är delar av stiftelse- och fondkapital som skänkts till Bolmsö gamla församling. Sista gåvan skedde 1971 när den siste ägaren till Perstorpsgården avled och enligt önskan ville att den skulle komma bolmsöborna till glädje.

I Perstorp finns ett gårdsmuseum som visar ett bondehem i sina olika stadier från 1700 - tal till 1971. Muséet tar emot besökare (se fliken muséet).

Rocknet är en fristående fastighet som ingår i det sammantagna stiftelsekapitalet.

Såväl i Rocknet som Perstorp bedrivs ett aktivt skogsbruk och på båda fastigheterna finns jordbruksmark och jakt som äro utarrenderade.

                               IMG 20200509 094906

Stiftelsens medlemar arbetar under städdag 2020

IMG 20200509 095143IMG 20200509 094935IMG 20200509 094944IMG 20200509 095055IMG 20200509 120023IMG 20200509 120117